Tuesday, December 29, 2009

[+/-]

ျမန္မာ့ရိုးရာ ပညာေရးစိတ္ပညာ (ကိုးကားစရာ)

[+/-]

(၁၀) တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အခမဲ့ေက်ာင္းမ်ားကို အားထား

Sunday, December 27, 2009

[+/-]

ကြယ္လြန္သူ သူငယ္ခ်င္းသို႔ (တကၠသိုလ္မင္းေမာ္၊ ၁၉၃၃-၂၀၀၅)

Tuesday, December 15, 2009

[+/-]

ပညာေရးအေပၚ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈရွိလာ