Monday, April 11, 2011

သမိုင္း၀င္ ေတာ္လွန္ေရး ကူးစက္မႈမ်ားႏွင့္ လူထုေအာင္ပြဲ

သိန္းႏိုင္

ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ဗိုင္းရက္စ္ပိုးကဲ့သို႔ပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ကူးစက္သြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ တူနီရွားမွသည္ အီဂ်စ္ဆီသို႔။

အနီးအနားတုိင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ ယီမင္တို႔တြင္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာေတာ့သည္။ ထပ္မံျပန္႔ပြားႏုိင္သည့္ ေနာက္တစ္ႏုိင္ငံမွာ ဆီးရီးယားဟူ၍ အသံမ်ားလည္း ေပၚထြက္ေနဆဲ။

ဆႏၵျပမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ႏႈန္းထားမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ။ ဤဆက္တိုက္ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၀၀ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မေက်နပ္မႈ ကာလမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ပဲ့တင္သံမ်ားပင္တည္း။

အီဂ်စ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား

အီဂ်စ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘာလင္တံတုိင္းၾကီး ျပိဳလဲပ်က္စီးသည့္ ရိုက္ခတ္မႈမွသည္ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပတ၀ွမ္းလံုး ရုန္းကန္ေတာ္လွန္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ မတည္ျငိမ္မႈမ်ားသည္ ပိုု၍ပို၍ မတည္ျငိမ္မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြား ေစခဲ့ပါသည္။ ထပ္မံ၍ ျဖစ္ပြားရေလျပီ။ လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ထြန္းလို႔လာေနသည္။

“ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ကူးစက္တတ္ပါရဲ႕” ရိုလာျမိဳ႕၊ မစ္ေဆာ္ရီသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္မွ စစ္သမိုင္းပညာရွင္ ဂၽြန္မက္မန္းနပ္စ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ “သမိုင္းကေန သင္ခန္းစာ ယူၾကဖို႔ရာ ဆိုရင္ အဲဒါ ဘယ္လိုပံုမ်ဳိးနဲ႔ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စဥ္းစားခန္႔မွန္းလို႔ မရႏုိင္တာပါ။ ေၾကာက္စရာေပါ႔ေနာ။ တာ စလႊတ္လိုက္ျပီဆိုတာနဲ႔ အင္အားေတြဟာ ဘယ္ေနရာေတြအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ သြားႏုိင္တယ္ဆိုတာကို စဥ္းစားလို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။”

အဦးအစ သမုိင္း ဥပမာအေနျဖင့္ ျဗိတိန္အင္ပါယာကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ဖူးေသာ အေမရိကန္ေတာ္လွန္ေရးကို ျပရမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ပြဲ၀င္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္မ်ားအတြက္ အားတက္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့ျပီး သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ၁၇၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆြတ္ခူး ရယူႏုိင္ခဲ့ျပန္သည္။ ဤသည္မွာ သမုိင္းသုေတသီမ်ား၏ အျမင္တူေသာ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

“တရားေသာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ အသစ္အသစ္ေတြ အျမဲတမ္း ရွိေနပါဦးမယ္။ ဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာ အသစ္ေတြလည္း ရွိေနမွာပါ။ ဒါကေတာ့ လူ႔မေနာ၊ လူ႔သဘာ၀ပါ။ လူထုဟာ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရျပီဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ၾကမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။”


ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ျပန္သည္။ ဖိႏွိပ္ခံ၊ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ မရွိရွာၾကေသာ အလယ္လတ္တန္း ေအာက္လႊာလူထုၾကီးက ဘုရင္လူး၀စ္ဖီလစ္၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးခံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ခဲ့ၾက၏။ ဘုရင္လူး၀စ္ဖီလစ္ တုိင္းျပည္မွ ထြက္ေျပးရသည္ႏွင့္ ေတာ္လွန္မႈ အစဥ္အတန္းၾကီးမွာ ဂ်ာမဏီသို႔ ကူးစက္ခဲ့ေလျပီ။ လူထု၏ တအံုေႏြးေႏြး၊ ၾကိမ္မီးအံု ပူေဆြးေသာကမ်ားကလည္း ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ အဆင့္သင့္ ရွိေနခဲ့သည္ေပပဲ။ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားမွာ ရပ္မနားႏုိင္ေသး။ ထိုမွဆက္လက္၍ ၾသစၾထီးယား၊ ပိုလန္၊ ရုရွား၊ အီတလီတို႔ကို ေက်ာ္လြန္ျပန္႔ပြား ေတာ္လွန္ခဲ့ေခ်ျပီ။

“တစ္ခုကေန တစ္ခုဆီကို ဆက္တိုက္ကူးစက္ျပန႔္ပြားခဲ့တာ အမွန္ပါပဲ။” မက္မန္နပ္စ္ကဆို၏။ “လူထုက ျပင္သစ္မွာ ျဖစ္ေနတာကို ျမင္လိုက္ရျပီ။ ေအး... ဟုတ္တယ္ေဟ့၊ လုပ္လို႔ရသားပဲ။ အခ်ိန္က်ျပီလို႔လည္း ထင္တယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ ေတာမီးေလာင္သလို ေတာ္လွန္ေရးဟာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ဖူးပါရဲ႕။”

အျခားေသာ သာဓကမ်ားေဆာင္ပါအံ့။ ရက္စက္ေသာ အာဏာရွင္ အေမရိကန္ အစိုးရကို မေက်နပ္သျဖင့္ ၁၈၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကာရိုလိုင္းနာနယ္ ခြဲထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အယ္ဘားမာ၊ မစၥစၥပီႏွင့္ အျခားေတာင္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားက လုိက္ပါခြဲထြက္ခဲ့ၾကသည့္ ဒိုမီႏိုသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားရေလေတာ့၏။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘာလင္တံတိုင္းၾကီး ျပိဳလဲခဲ့ရသည္မွာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ၾကေသာ ပိုလန္၊ ရိုေမးနီးယား၊ ဟန္ေဂရီ၊ ခ်က္ကိုစလိုေဗးကီးယားႏွင့္ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးလိႈင္း ရိုက္ခတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ပင္တည္း။

ယခုျဖစ္ပြားေနေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အေျခအေနမွာ မတူေသာ ေနာက္ခံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အတိတ္ကာလမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆင္တူလြန္း ေပသည္ဟု ေကာ္နဲတကၠသုိလ္မွ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အီဂ်စ္သမိုင္းပညာရွင္ ဇအဒ္ဖာမီက ဆို၏။

အျခားေသာ ကူးစက္တတ္သည့္ ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ယခုပုန္ကန္မႈမွာလည္း ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အာဏာရွင္တို႔အေပၚ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား တအံုေႏြးေႏြး စုေဆာင္းခဲ့ရသည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း သူက ရွင္းျပသည္။ ျမိဳ႔ရြာအႏွံ႕ က်ယ္ျပန္႔လာေတာ့၏။ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲရျခင္း၌လည္း ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းေသာ ကာလမ်ားမွာ မီးပြားကို ေစာင့္ေနသည္ႏွင့္ တူေတာ့သည္။ ဆက္တိုက္ ျပိဳလဲလာေနသည့္ ဒိုမီႏိုျဖစ္စဥ္မ်ားက ရိုက္ခတ္မည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲ။

ယခုျဖစ္စဥ္၏ မီးပြားမွာ ဒီဇင္ဘာလလယ္ေလာက္က မိမိကိုယ္ကို မီးရိႈ႕ခဲ့ရွာေသာ တူနီးရွား ဆႏၵျပသမား တစ္ဦးရယ္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆႏၵျပမႈမ်ားက အလ်င္အျမန္ပင္ တူနီးရွား သမၼတကို ထြက္ေျပးေစရသည္ အထိပင္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း အလားတူ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ကူးစက္ခဲ့ေတာ့သည္။

တစ္ခုတည္းေသာ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မႈမွသည္ ကူးစက္လာေစရန္အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ကား “ဆက္သြယ္ေရး” ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဖာမီက ထပ္ေလာင္းရွင္းျပသည္။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္တြင္မူ မ်ားမၾကာေသးမီက တီထြင္ခဲ့ေသာ တယ္လီဂရဖ္ ေၾကးနန္းစနစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပံုႏွိပ္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္း ျဖစ္ပ်က္ေနမႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုအတြက္ သတင္း သဲလြန္စမ်ား ေပးႏုိင္ခဲ့ေလျခင္း။

ယေန႔တြင္မူ ေဖ့စ္ဘြတ္၊ ယူက်ဳ႕ႏွင့္ တြစ္တာ။ အီလက္ထေရာနစ္ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ဖ်က္ဆီး ခံရေသာ အခါတြင္မူ အီဂ်စ္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ မူလ လက္ေဟာင္းနည္းမ်ားျဖင့္ သတင္းဆက္ခဲ့ျပန္သည္။ ဘာလုပ္ ၾကမည္ကို ပံုႏွိပ္ ျဖန္႔ေ၀ၾကျခင္းပင္။

ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားမႈ ကူးစက္သည္ဟု ဆိုရာ၀ယ္ လူထု၏သည္းေျခတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္အင္အားတို႔ ရလိုက္ျခင္းက အဓိကဟု ဆိုရေခ်မည္။ မိမိတို႔ႏွင့္ အေျခအေနခ်င္းတူညီေသာ အျခားတုိင္းျပည္ လူထုက ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကေလျခင္း။ .... ထုိ႔ျပင္တ၀.... ေအာင္ပြဲခံ ေနၾကေလျခင္း။

“သူတို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ ပံုစံပါလားလို႔ လူထုက သိျမင္လာတယ္။ တကယ္ကို ျဖစ္ႏုိင္တာပဲလို႔ ျမင္လာၾကတယ္။” ဖာမီက ဆို၏။ “ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ အတားအဆီးကို ခြါခ် ေပးလိုက္သလိုပါပဲ။”

သမုိင္းက မတတ္ႏုိင္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိေလသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူ၊ ပညာရွင္ဆိုသူမ်ားက ေတာ္လွန္ေရး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚမည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ရန္ သမုိင္းက မလုပ္ေပးႏုိင္ပါ။ မည္မွ်အထိ ျပန္႔ႏွံ႔မည္၊ မည္သုိ႔မည္ပံု အဆံုးသတ္မည္တို႔ကိုလည္း ခန္႔မွန္းရန္ မကူညီႏုိင္။ ရလဒ္မ်ားမွာ အံ့ဘနန္း ျဖစ္ရေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ခ်င္မွ ေဆာင္မည္။ အတိတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ျပီး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ အသစ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အေအးမိေရာဂါ ဗိုင္းရပ္စ္ကဲ့သို႔ ကူးစက္ ျပန္႔ႏွံ႕ႏုိင္ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ရန္လည္း မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါ။ ဖာမီက ရွင္းျပခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရး မည္သည္ ေဖာ္ျမဴလာမရွိ။

“သမုိင္းက သင္ခန္းစာကို ဘယ္သူမွ မယူၾကပါဘူး။” သူက ဆက္ေျပာျပသည္။ “တရားေသာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈ အသစ္အသစ္ေတြ အျမဲတမ္း ရွိေနပါဦးမယ္။ ဆက္သြယ္ေရး မီဒီယာ အသစ္ေတြလည္း ရွိေနမွာပါ။ ဒါကေတာ့ လူ႔မေနာ၊ လူ႔သဘာ၀ပါ။ လူထုဟာ ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံရျပီဆိုရင္ေတာ့ ေတာ္လွန္ ပုန္ကန္ၾကမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။”

သိန္းႏုိင္

Source: Discovery/ History Channel: Are Revolutions contagious? by Emily Sohn

1 comments:

Anonymous said...

▷ Best Casino Sites for Fun in 2021 - ChoE Casino
Find the best online casino sites in choegocasino 2021 that you can 메리트 카지노 고객센터 trust 제왕카지노 ✓ No Deposit Bonuses ✓ Mobile ➤ Choose from over 100 【 United States Casino List 】