Thursday, March 19, 2009

ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါစို႔။


ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါစို ့။

ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန ့၂၀၀၈ ႏွင့္ ျမန္မာဆရာဆရာမမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး (အလင္းတိုက္ ဂ်ာနယ္ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၂၀၀၉)

သိန္းႏိုင္
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ကို ကမၻာ့ဆရာမ်ား(world teachers day) အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားရွိပါတယ္။ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ယူနက္စကို အဖြဲ ့အစည္း ၾကီးကေန ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး အဲဒီေန ့တိုင္း မွာ ကမၻာ တ၀ွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အစီအစဥ္ မ်ားကို ပညာေရးအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးမွ က်င္းပ ျပဳလုပ္ၾကတာပါ။ ေန ့စဥ္ေန တိုင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စာသင္ခန္းေတြ ထဲမွာ စာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ စာသင္ယူျခင္း ကို ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္ မဟုတ္လား။ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုကေန ေနာက္မ်ဳိးဆက္ တစ္ခုအတြက္ ဘာသာစကား လက္ေဆာင္ ေတြကို လက္ဆင့္ ကမ္းယင္း ပညာသင္ယူလိုစိတ္ကို ပ်ဳိးေထာင္ယင္း၊ ရွင္သန္မႈအတြက္ျဖည့္ဆည္းယင္း၊ အသိပညာ မြတ္သိပ္မႈကိုလည္း ေျဖေဖ်ာက္ ေပးေနၾကတာပါ။ အသိပညာေတြကို မွ်ေ၀ေပးျပီး စြမ္းရည္ေတြ ရရွိလာတဲ့ အခါမွာ ဘ၀ေတြဟာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာမွာပါ။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုး ထားျခင္း ျဖစ္သလို အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားရဲ ့လိုအပ္ခ်က္ ေတြ ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းပါဘဲ။ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ ဟာလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္းမွာ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အထင္ကရ ထုတ္ေဖၚျပသျခင္း လည္းျဖစ္တယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည္ႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ Education for All ဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း အ၀ိုင္းမွာ အေတာ္ကေလး တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။ သို ့ေပမဲ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၅ ေရာက္တဲ့ အခါ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ကေလးအားလံုးမူလတန္း ပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ေနႏိုင္ေရး Universal primary education by 2015 ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဖို ့ဆိုရင္ ေလာေလာဆယ္မွာ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀တဲ့ ေက်ာင္းဆရာဆရာမဦးေရ ၁၈ သန္းေက်ာ္ ထပ္မံလိုအပ္ေနေၾကာင္းကို ယူနက္စကိုအဖြဲ ့ၾကီးက ခန္ ့မွန္းထားပါတယ္။ ပညာေရးေန႕ထူးေန႔ျမတ္ အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႕ကို ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႕ အျဖစ္သီးျခား သတ္မွတ္ ထားျခင္းဟာ ဆရာဆရာမ မ်ားကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတူ သူတို႔ရဲ႔ အင္မတန္ အေရးၾကီးလွတဲ့ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈကို အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မူၾကိဳအရြယ္ကေလးငယ္ ေလးေတြ၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းကေလး ေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ လူၾကီးေတြအားလံုးအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာပညာေရးခရီးကို ေရွ ့ေဆာင္လမ္း ထြင္ရင္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေနတာ ဆရာဆရာမေတြဘဲ မဟုတ္ပါလား။

အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား ရွားပါးေနမႈဟာ ၂၀၁၅ ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဖို ့ရာ အတြက္ အၾကီးမားဆံုးေသာ အတားအဆီးျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန ့အထူးအစီအစဥ္ေတြထဲမွာ အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္အကိုင္နဲ ့ ပတ္သက္တဲ့ ဆရာအတတ္ပညာ အရည္အခ်င္းျမွင့္သင္တန္းေတြကို ဦးစားေပးထားျခင္းပါ။ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမသမဂၢေတြအေနနဲ ့လည္း အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕ေတြကို ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ လံုေလာက္တဲ့ ေလ့က်င့္ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန ့ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ဆရာဆရာမ်ားရဲ ့အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ ျပဳထားတဲ့ “ဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါစို ့” Teacher Matters! အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အစဥ္အလာအရ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ၾကတဲ့ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔တိုင္းမွာ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ယူနက္စကို၊ ယူအင္န္ဒီပီ၊ အုိင္အယ္လ္အိုႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္ အဖြဲ႔ၾကီး ေလးဖြဲ႔ရဲ႔အၾကီးအကဲေလးဦးအျပင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအဖြဲ႔ၾကီး Education International ရဲ႔ ဥကၠဌပါ ပါ၀င္ျပီး အၾကီးအကဲငါးဦးအေနနဲ႔ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို စုေပါင္းသ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ၾက ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ စုေပါင္းသ၀ဏ္လႊာထဲမွာ "ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔တြင္ ႏိုင္ငံအားလံုး၊ ေတာႏွင့္ျမိဳ႔ပါ မက်န္ ကမၻာ့တစ္နံတလ်ားရွိ ဆရာဆရာမမ်ားအားလံုးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရးကို လက္၀ယ္ရရွိရန္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျပီး တက္ၾကြမႈရွိေသာ၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားအပ္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ ဆရာ ဆရာမ အင္အားစုကို အားေပးျမႇႇင့္တင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ အခိုင္အမာေျပာဆိုပါသည္။ ယေန႔ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔တြင္ ဆရာဆရာမမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါစို႔ ဆိုသည္ကို အခုိင္အမာ ေျပာဆိုလိုပါသည္။" လို႔ဆိုျပီး ဆရာဆရာမ မ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ဖို႔လိုတဲ့အခ်က္ကို အဓိကထားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကမွာ ထင္ရွားတဲ့ ဆရာၾကီးဦးသန္းဦးက ပညာ့၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ ဆရာ့ ၀န္းက်င္ ေကာင္းေတြကို ၾကံဆဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးဟာ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ပညာရာစု၊ ပညာေခတ္၊ ပညာလူ႔အဖြဲ႔ အစည္းရဲ႔တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ အႏွစ္သာရျဖစ္ေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းမွာ မီးေမာင္းထိုးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ မွန္ပါတယ္။ ေခတ္အစဥ္အဆက္ ျမန္မာေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဆရာ ဆရာမေတြကို တန္ဖိုးထားခဲ့၊ ေလးစားခဲ့၊ ျမတ္ႏိုးခဲ့၊ ရိုေသခဲ့၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ရွင္သန္ခြင့္ေတြေပးခဲ့ပါတယ္။ ပညာ့၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ ဆရာ့၀န္းက်င္ေကာင္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဘူးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီေခတ္ေတြ အေတာ္ကေလး အလွမ္းေ၀းေ၀းမွာ က်န္ရစ္ေနခဲ့ပါျပီ။ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ဘယ္လိုအေမြ ေတြကို ထားရစ္ခဲ့ၾကမလဲ။

မ်က္ေမွာက္ပညာေခတ္ရဲ႔ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္က ပညာေရးႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔လူမႈဘ၀ေတြကို ေလ့လာ ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပညာ့၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ ဆရာ့၀န္းက်င္ေကာင္းရွိေနပါသလား။ ေက်ာင္းပညာေရးကဆင့္ အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႔စည္းကို ပံုေဖၚထုဆစ္ေနၾကတဲ့ လူသားဗိသုကာဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္မားေနပါျပီလား။ အသိပညာႏွင့္ အသိတရားေတြျဖန္႔ျဖဴးသူေတြမွာ လံုေလာက္တဲ့ အသိပညာေတြ ရရွိပါရဲ႔လား။ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္ေတြေကာရွိပါရဲ႔လား။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့အေျခခံပညာမွာ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းဆရာဆရာမအသစ္လိုအပ္ခ်က္ဟာ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ နီးပါခန္ ့ရွိတယ္လို ့ျပည္တြင္းစစ္တမ္းမ်ားအရ အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ေရရွည္အႏွစ္ ၃၀ ပညာေရး စီမံခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့အထဲမွာ ဆရာအတတ္ပညာ အရည္အေသြးျမင့္မား ေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းထားခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။ ႏွစ္ေနရာတည္းေသာ ပညာေရးဘြဲ ့သင္တန္း ေတြ ထားရွိတဲ့ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ရယ္၊ စစ္ကိုင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ဖြံ႔ျျဖိဳးေရးသိပံၸ၊ ပညာေရး ေကာလိပ္ရယ္၊ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနတဲ့ လက္မွတ္မဲ့ ေက်ာင္းဆရာ၀န္ထမ္းအေရးေပၚ အေျခအေနေၾကာင့္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိတဲ့ ေဒသအသီးသီးမွာရွိတဲ့ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၀ နီးပါးဟာ ႏွစ္စဥ္ လိုအပ္ခ်က္ရဲ ့တစ္၀က္ကိုေတာင္ မျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေသးပါဘူး။

ကေလးေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အျပိဳင္ လက္ရွိေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ ့အလုပ္စြန္ ့ႏႈန္း ဟာလည္း ေၾကာက္ခန္းလိလိ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေတြြ ့ရွိရပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မလုပ္ခ်င္ဆံုး ၀န္ထမ္းအလုပ္အကိုင္ဟာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ေနရတာဟာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။

စား၀တ္ ေနေရးမျပည့္စံု၊ မဖူလံုျခင္းႏွင့္အတူ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ အလုပ္ရဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး သမိုင္းေခတ္အဆက္ဆက္မွာ အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ေနတာကေတာ့ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာပါ။ မူတန္းျပ က်ပ္ သံုးေသာင္းလစာဟာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုတည္းနဲ႔မိမိတစ္ဦးတည္းရဲ႔ စားေရးကို (၀မ္းစာတစ္ခုတည္းကို) လ၀က္ေတာင္ ္မဖူလံုႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ တစ္ေန႔ရွစ္နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ အလုပ္အကိုင္ကို မလုပ္ခ်င္ၾကေတာ့တာဟာ အံ့ၾသစရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ဆရာဆရာမမ်ားဟာ ေက်ာင္းဆရာ အလုပ္အကိုင္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ စား၀တ္ေနေရး မဖူလံု ႏိုင္တဲ့အတြက္ အျခားအျခားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရတယ္။ ေခါင္းရြက္ ေစ်းျခင္းေတာင္းတဲ့မွာ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္း အျဖဴအစိမ္း ေက်ာင္းဆရာမ ၀တ္စံုကို ထည့္ျပီး ေက်ာင္းမတက္ခင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင္းမွာ လမ္းေဘး ေစ်းေရာင္း ေနၾကရတဲ့ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႔ ဘ၀ေတြ၊ မနက္ ေစာေစာထျပီး အလုပ္ၾကမ္း လုပ္တဲ့ စာသင္ခန္းထဲက ကေလးေတြရဲ႔ လစာက အခ်ိန္ျပည္ ့ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာမရဲ႔ လစာထက္ ျမင့္ေနတာေတြ၊ မေအာင္ရင္ ေငြျပန္အမ္းမယ္ ဆိုတဲ့ အတန္းပိုင္ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႔ က်ဴရွင္ေတြ၊ ျမတ္ႏိုးတဲ့ ဆရာမအလုပ္ကို ေက်ာခိုင္းျပီး အိမ္နီးခ်င္း တုိင္းျပည္ေတြမွာ ေအာက္ေျခသိမ္း လုပ္ကိုင္ ေနၾက ရတာေတြ၊ လဘက္ရည္ဆိုင္မွာ ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာင္းဆရာပါလို႔ မေျပာရဲတာေတြ၊ စာသင္ခန္း အတြင္းဘက္ကို တစ္ခါမွ မ၀င္ဘူးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ၊ ဘီအီးဒီ ပညာေရးဘြဲ႔ကို ေလးႏွစ္ တက္ေရာက္ ႏိုင္ဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ျပီး ဒီတစ္သက္ ေက်ာင္းဆရာမ အလုပ္နဲ႔ ျပန္ဆပ္လို႔ မေက်ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ ၀ါသနာပါတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ ဘ၀ေတြ -- ဘ၀ေတြ---ပညာေရးႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ဘ၀ေတြ။

လူငယ္ေတြ အတြက္ စံျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ အလုပ္အကိုင္ရဲ႔ ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ေပ်ာက္ဆံုး ခဲ့ရပါျပီ။ ျပိဳလဲေနျပ ီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႔ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ကယ္ထူဖို႔ ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါလဲ။ အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊ ပညာသမာ အာဘာနတၴိ အစရွိတဲ့ သီက်ဴးသံေတြ ဆိတ္သုန္းခဲ့ရပါတယ္။ အစဥ္အလာ ၾကီးမားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္အကိုင္ရဲ ့တန္ဖိုးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာေတြ ျမန္မာ့ပညာေရးရႈခင္းက ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနပါျပီ။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃၀ေက်ာ္ တေခတ္တခါက စာေရးသူတို ့ရဲ ့ဆရာဆရာမမ်ားဟာ ဂုဏ္ယူစြာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ၊ ၾကည္ႏူးစြာ၊ ေက်နပ္စြာ၊ လိုလားစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ၊ ၀ါသနာၾကီးမားစြာ တန္ဖိုးထားျပီးလုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အနာဂတ္ကာလ ပန္းခင္းအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ အိပ္မက္ေတြကို ဖူးပြင့္ေစဖို ့ဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ ့ ရင္မွာ ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့တာပါ။ ပညာေရးေစတနာအင္အားေတြ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားရဲ ့ရင္ဘတ္ထဲမွာ အျပည့္ရယ္ပါ။ ဒီေက်ာင္းဆရာဆရာမအလုပ္နဲ ့ပတ္သက္ျပီးအဲဒီဆုတ္ကပ္ေခတ္ကာလမွာ လက္ကိုင္ဆိုရိုး စကားတစ္ခြန္းရွိခဲ့ပါတယ္။ “ရိကၡာမရွိေပမဲ့ သိကၡာရွိတယ္” ဆိုတာပါ။ ၂၁ ရာစုုႏွစ္ဦးပိုင္းမွာေတာ့ ဆိုရုိး စကားေျပာင္းလဲခဲ့ရပါျပီ။ “ရိကၡာေရာ သိကၡာပါမရွိေတာ့ျပီ” တဲ့။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ား ဘယ္လိုရွင္သန္ရပ္တည္ေနၾကရပါသလဲ။ လက္ရွိဘ၀ေတြနဲ ့ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာမ်ားအတြက္ ဘာေတြ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိၾကပါ သလဲ။ ထားရွိခြင့္ေရာရွိပါေသးရဲ ့လား။ အစဥ္အလာနဲ ့ေက်ာင္းဆရာ ၊ဆရာမ အလုပ္အကိုင္ ရဲ႕ေေစတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ္နာ၊ အသိပညာ ခြန္အားေတြကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ရဲ ့ရင္ဘတ္ ထဲ က ဘယ္သူထုတ္ယူသြားခဲ့ပါသလဲ။

လက္မွတ္မဲ့ဆရာဆရာမအရည္အတြက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနတဲ့အတြက္ ပညာေရး ေကာလိပ္ေတြကို နယ္အသီးသီးမွာ ျဖစ္သလိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ရတယ္။ မျပည့္စံုတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ အဂၤါစဥ္မမီတဲ့ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြ၊ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ ပညာေရး အရင္းအျမစ္နဲ႔ စာၾကည့္တိုက္၊ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုး ညႊန္းတမ္း လုိအပ္ေနမႈေတြဟာ နည္းျပမ်ား ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရတာပါ။ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈနိမ့္ပါးေနေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကို ကေလးတိုင္း ရရွိႏိုင္ဖို ့ဆိုရင္ ဆရာအင္အားကို ၂၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမွင့္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီပညာေရး သင္တန္းေတြမွာ လည္း ေခတ္မီ ဆရာအတတ္ပညာေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္းေတြ တည္ေဆာက္ဖို ့လိုအပ္ ေနပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ရဲ ့ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသားေတြကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္အရည္အခ်င္းျမွင့္သင္တန္းေတြမွာ ကေလးဗဟိုျပဳ ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ တက္ၾကြတဲ့သင္ယူ ေလ့လာမႈနည္းစနစ္ေတြ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲခတ္ျပီး ဘက္စံုစစ္ေဆးျခင္းစနစ္ေတြ၊ ဘက္စံုပညာေရး အစီအစဥ္ေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ ့ေရာ အရည္အေသြးပါျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမအလုပ္ကို ၀ါသနာပါျပီး အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြ လက္လွမ္းမီ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ အတြက္လည္း ပညာေတာ္သင္ဆုေတြကို ဖန္တီးထားရွိသင့္ပါတယ္။

ပညာေရးပညာရွင္ေတြကဒီလိုဆိုပါတယ္။ အဂတိလိုက္အစားဆံုးတုိင္းျပည္ေတြမွာ အထိခိုက္ဆံုးက႑ဟာ ပညာေရးျဖစ္ပါသတဲ့။ ရွင္းပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႔ အသိပညာ၊ အနာဂတ္စာရိတၲ၊ စံတန္ဖိုးေတြရယ္နဲ ့တိုင္းျပည္ရဲ႔ စိတ္ဓါတ္ေတြကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းပညာေရးဟာ နစ္နာေနျပီ၊ ထိခုိက္ေနျပီ၊ အရည္အေသြး က်ဆင္းေနျပီ၊ ေခတ္မမီ ေတာ့ျပီ၊ ခြဲျခားမႈေတြကိုခံစားေနရျပီ ဆိုရင္ အနာဂတ္ဘ၀ေတြ ဘယ္လိုရွင္သန္ ႏုိင္မွာလဲ။ ေသခ်ာတဲ့အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ အမ်ားစုၾကီးရဲ႔အနာဂတ္ဘ၀ေတြ နစ္နာေတာ့မယ္၊ ထိခုိက္ေတာ့မယ္၊ လူသားအရည္အေသြးေတြ က်ဆင္းသြားမယ္၊ ခြဲျခားတတ္လာမယ္။ ရွင္သန္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါေတာ့မလား။

ေက်ာင္းပညာေရးရဲ႔ က်ဆံုးမႈ (သို႔မဟုတ္) ေအာင္ျမင္မႈဟာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ အရည္အေသြးမ်ားနဲ႔ စြမ္းရည္ေတြအေပၚမွာ အမ်ားၾကီးမူတည္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းေတြ၊ အရည္အခ်င္း ျမႇင့္သင္တန္းေတြ ၀န္ထမ္းအသစ္ ခန္႔အပ္ေရးေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ မူ၀ါဒေတြကို စနစ္တက် ခ်မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္းလိုလိုမွာ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ႏိုင္ဖို႔ရာ ေက်ာင္းဆရာဘြဲ႔ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးဘဲြ႔ရရွိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္ဌာနမွာ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ပညာရပ္မွာျဖစ္ျဖစ္ မဟာဘဲြ႔ေတြ၊ ပါရဂူဘြဲ႔ေတြအထိရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းဆရာဘြဲ႔မရွိရင္ေတာ့ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္းမွာ စာသင္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကို မရရွိႏိုင္ပါ။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးျမင့္မားတဲ့ ေက်ာင္းဆရာအတတ္ပညာဟာ အေသအခ်ာေလ့က်င့္ယူရမည့္ ပညာတစ္ရပ္ ျဖစ္လို႔ပါဘဲ။ အဲဒီအတြက္ စာေရးသူဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးဘြဲ႔ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ေနခဲ့စဥ္မွာ အသက္ ၄၀၊ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ လုပ္သက္ရွိ သိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္ အသီးသီးက ပါရဂူဘြဲ႔ရေတြ၊ ေလယာဥ္ေမာင္း အင္ဂ်င္နီယာၾကီးေတြဟာ (ေက်ာင္းဆရာဘြဲ႔) ပညာေရး ဘြဲ႔အတြက္ သင္တန္း ျပန္လည္ တက္ေရာက္ၾကရပါတယ္။ ဘြဲ႔ေတြအလီလီရထားၾကေပမယ့္ အနည္းဆံုး အခ်ိန္ျပည့္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ျပန္တတ္ၾကရတာပါ။ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြမွာ တစ္သက္တာမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အလုပ္ေတြကို မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲလုပ္တတ္ေလ့ရွိၾကတယ္မဟုတ္လား။ အျခားေသာ အေတြ႔အၾကံဳေတြဟာ ေက်ာင္းပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမွာပါ။ သို႔ေပမဲ့ ပညာေရးဘဲြ႔ေတာ့ လိုအပ္ေနေသး တယ္ေလ။ ကေလးသူငယ္ေတြကို ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ မူၾကိဳ၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း စတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တကၠသိုလ္က အသိအမွတ္ျပဳ ပညာေရးဘြဲ႔ တစ္ခုခုရရွိထားျပီး အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာရယ္၊ အစိုးရ ပညာေရးဌာန မွ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်ာင္းဆရာလိုင္စင္ေတြရွိမွသာလွ်င္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိတာပါ။ ဆြဲခန္႔ဆိုတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ကေလးေတြအေၾကာင္း၊ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အေၾကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူေရးအေၾကာင္း၊ ပညာေရးဒႆနအေတြးအေခၚ၊ ပညာေရးစိတ္ပညာ၊ သင္ခန္းစာစီစဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပညာရည္တိုးတက္မႈကို စစ္ေဆးနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဒီမိုကေရစီစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေက်ာင္းပညာေရးမွ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ၊ ဆရာ့ဘ၀ဆရာ့အလုပ္အကိုင္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပညာေရး ဆက္ႏြယ္ေနမႈ၊ အနာဂတ္ဘ၀မ်ားရဲ႔ ရွင္သန္ေရး စတဲ့ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားေတြ၊ ဗဟုသုတေတြဟာ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ေတြပါ။ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္အလုိက္၊ အတန္းအလိုက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္ရိုးမာတိကာမ်ား၊ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စာသင္ၾကားနည္း အမ်ဳိးမ်ဳးိ ကိုလည္း ေျခေျခ ျမစ္ျမစ္ ေလ့လာၾကရတယ္။ တကၠသိုလ္ကပါေမာကၡေတြရယ္ ၀ါရင့္ ဆရာဆရာမၾကီးမ်ားရဲ႔ ၾကီးၾကပ္မႈေတြ ေအာက္မွာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္း လက္ေတြ႔တန္းျပသင္ၾကားျခင္းကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ဆင္းၾကရပါတယ္။ သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကိုလည္း ထိုက္တန္စြာ ပံ့ပိုးျပီး တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။

ျမန္မာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမတစ္ဦးရဲ႔ ၀င္ေငြလစာဟာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေက်ာင္း ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ လစာေတြနဲ႔ ၁၀ ဆ ကြာျခားေနတယ္။ လူေနမႈစရိတ္ကေတာ့ အတူတူေလာက္ရွိတာပါ။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာမွာ ေပးဆပ္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသူ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ လူမႈဘ၀ကို စာနာေထာက္ထား သင့္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဆရာဆရာမေတြက ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့လို ့အခုလို အသိဥာဏ္ေတြရရွိခဲ့၊ လူလားေျမာက္လာခဲ့၊ မိမိႏွင့္ မိမိရဲ ့ ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္း၊ ကမၻာၾကီးအေၾကာင္းကို တိုးတက္သိျမင္ခြင့္ေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးတရားေတြကို အစဥ္သျဖင့္ သတိရေနသင့္တယ္ မဟုတ္ပါလား။ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္မွာရွိေနတဲ့ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္းဟာ မိမိရဲ ့ဘ၀ကို ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ ပဲ့ကိုင္ထိန္းေက်ာင္း လမ္းညြန္ေပး ခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးတရားကို ေပးဆပ္ရာေရာက္သလို အနာဂတ္ဘ၀မ်ားစြာအတြက္လည္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ ့ ပညာ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး လူမႈဘ၀ျပည့္စံုဖူလံုေရးႏွင့္ ဆရာအလုပ္အကိုင္ ဆရာဆရာမ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အညီ ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ျမိဳ ့၊ ရပ္ရြာေဒသလူ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ားဟာ အေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္း ေပးရမွာပါ။ ဒါဟာ ၂၀၀၈ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန ့ ဂုဏ္ျပဳေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “ဆရာဆရာမ်ားကို တန္ဖိုးထား ၾကပါစို ့” ႏွင့္ အညီလည္း က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္ရာျဖစ္သလို ျမန္မာေတြရဲ ့အနာဂတ္ အတြက္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားခြင့္ရွိေသာ ပညာ့၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ ဆရာ့ ၀န္းက်င္ေကာင္း လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ပါေစ။

သိန္းႏိုင္
၅ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈၊ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန ့ ၂၀၀၈ အမွတ္တရ ေဆာင္းပါး။

0 comments: